Handhavande Snabba Fartyg

Handhavande av Snabba Fartyg (HSF)

Kursen vänder sig till personer som i sitt yrkesutövande
framför fartyg ex Rib-båtar och andra fartyg över 35 knop.

Utbildningens innehåll
Navigation 20 timmar
- Precision och svagheter i sjökort och elektroniska hjälpmedel
- Radarns prestanda vid högfart och olika varvtal
- Navigationsmetodik: Huvudmetod och kontrollmetod
- Simulatorträning med tonvikt på undanmanöver, mörker och radarnavigering
- Praktiska navigationsbanor med olika svårighetsgrader i dagsljus samt i mörker

Körteknik 15 timmar
- Båtens egenskaper (skrovform, gångläge och olika lastkonditioner)
- Praktisk båtmanövrering: till och från kaj,
- Undanmanöver, serpentinkörning, detta med avseende på hur båten beter sig, ”touch bouy”
- Trimmöjligheter (med avseende på wobbling och överplaning)

Säkerhet 5 timmar
- Teknik med avseende på styrning, reglage samt risker med tunga bensinångor
- Omdöme, attityd med hänsyn till omgivning, miljö och passagerare
- Omkörning/grov sjö/svall
- Riskbedömningar
- Passagerarsäkerhet

Kursen följer Transportstyrelsen regler TSFS 2010:20 bilaga 21

Kursen genomförs under fyra dagar

Priset för kursen är 9800 kr
Kurspriset omfattar kursmateriel och examinations kostnader.

Mer information om kursdatum och plats finns på kommande aktiviteter här.

Anmälan sker direkt på anmälningsformuläret här.

Permalänk till denna artikel: http://www.kustens.se/?page_id=196